کتاب ضمائر و حروف اضافه ی آلمانی german pronouns and prepositions

اگر شما هم در حفظ کردن ضمائر آلمانی و حروف اضافه ی این زبان مشکل دارید و گاهی قاطی میکنید ، کتاب German pronouns and prepositions رو استفاده کنید : 

آموزش زبان آلمانی

کتاب شامل این فصول است : 

 1. ضمائر فاعلی
 2. ضمائر در تقابل با جنسیت (مذکر و مونث ها)
 3. ضمائر مفعولی
 4. ضمائر مفعولی با واسطه
 5. ضمائر در جملاتی که حرف اضافه دارند 
 6. ضمائر مستقیم و غیر مستقیم اشیاء
 7. ضمائر ملکی
 8. Einer/Keiner در جملات پرسشی 
 9. تعیین کننده های اسم که بعنوان ضمائر استفاده شده اند
 10. ضمائر موصولی 
 11. ضمائر انعکاسی
 12. ضمائر دو سویه
 13. حروف اضافه مفعولی
 14. حروف اضافه  مفعول با واسطه
 15. حروف اضافه ملکی
 16. قیدهای پیشوندی
 17. افعالی که با اشیاء حروف اضافه دار میان 
 18. صفاتی که با اشیاء حروف اضافه دار میان 
 19. حروف اضافه بعنوان پیشوند
 20. ادغام حروف اضافه در هم

دانلود از اینجا  یا اینجا  یا اینجا  با حجم 2 مگ

/ 3 نظر / 353 بازدید
mohsen

thank you,it is very nice

Arash

متاسفانه لینک دانلود موجود نیست!