کتاب گرامر an essential grammer of german

کتاب گرامر آلمانی essential grammer برای دانش آموزان سطح متوسط زبان آلمانی است. تمرکز کتاب روی ساختار شناسی زبان است و موضوعات گرامر را خیلی کوتاه و ساده توضیح داده است. کتاب چهارده فصل دارد با موضوعات زیر: 

 • تلفظ لغات آلمانی
 • هجی کلمات
 • نقط گذاری در زبان آلمانی
 • انواع case ها در زبان
 • انواع حروف تعریف
 • اسم ها (شهرها، کشورها، آدمها ... )
 • ضمائر شخصی
 • صفات در زبان آلمانی 
 • قیدها 
 • افعال زبان آلمانی (در انواع زمان ها و حالات ... )
 • صرف فعل های آلمانی
 • پیشوندها 
 • انواع اعداد ( شمارشی، تاریخ، روز و ماه وسال و...)
 • منفی سازی در زبان آلمانی 

گرامر آلمانی کتاب

دانلود کتاب (لینک زاپاس) با حجم 1 مگ

/ 0 نظر / 219 بازدید