کتاب Developing Writing Skills In German

اگر شما در دیکته نویسی آلمانی مشکل دارید ، کتاب Developing Writing Skills In German همانطور که از نامش پیداست، می تواند کمک زیادی به شما بکند. کتاب 270 صفحه است و شامل 7 فصل است. 

کتاب آلمانی

دانلود از اینجا یا اینجا 

/ 0 نظر / 80 بازدید