کتاب Duden - Komma, Punkt und alle anderen Satzzeichen  طرز استفاده از نقطه گذاری صحیح در زبان آلمانی را به شما یاد میدهد تا هنگام نوشتن نامه و مقاله به زبان آلمانی، جملات و عبارات تمیزتری تولید کنید. 

نقطه گذاری در المانی

دانلود از اینجا یا اینجا یا اینجا 3 مگ