اینم یک سری آموزشی زبان آلمانی است. اما متاسفانه لینک دانلود ندارد. اما می تونید از کتاب فروشی های زبان بخریدش .

دانلود سریال اکسترا آلمانی

لینک دانلود  موجود نیست .