کتاب German Language a Today Linguistic introduction یک کتاب کامل درباره آشنایی با گونه های مختلف زبان آلمانی است. این کتاب بیشتر به درد کسانی میخورد که زبان آلمانی را در سطح حرفه ای میخوانند. 

کتاب زبان آلمانی

در این کتاب می آموزید:

  • فرق آلمانی نوشتاری و گفتاری
  • فرق زبان آلمان و اطریش و سوییس
  • فونتیک و فونولوژی زبان آلمانی
  • طبیعت گرامر آلمانی
  • چگونگی تغییر و گسترش لغات آلمانی

دانلود کتاب با حجم 1.5 مگ