کتاب Basic German برای نوآموزان زبان آلمانی می توانید منبع خوبی برای یادگیری گرامر باشد. 

گرامر آلمانی کتاب

دانلود کتاب (لینک زاپاس) با حجم 1 مگ