کتاب Spielerisch Deutsch lernen.Wortschatz und Grammatik. برای آموزش لغات و گرامر زبان آلمانی به کودکان طراحی شده است.

در این کتاب می آموزید : 

  • بیان صفات افراد در خانواده
  • نام لباس ها به آلمانی 
  • اسباب بازی ها و رنگ ها به آلمانی 
  • نام حیوانات خانگی 
  • افعال ساده آلمانی
  • لوازم خانه به آلمانی
  • لغات ساده درباره مدرسه و تحصیل
  •  و ... 

دانلود از sp یا  rg  یا  eu