دانلود کتاب داستان  Die Entscheidung  به زبان آلمانی و همراه با فایلهای صوتی 

سطح A2 - B1 آلمانی 

دانلود PDF+MP3 از Die Entscheidung.rar  یا rg  یا  eu