دانلود کتاب داستان Großstadtliebe  به زبان آلمانی و همراه با فایلهای صوتی 

سطح A2 - B1 آلمانی 

دانلود از اینجا یا  اینجا  یا اینجا