کتاب های Erkundungen یک کورس سطح پیشرفته زبان آلمانی برای افرادی است که دانش کافی درباره زبان آلمانی دارند و میخواهند با گرامرهای پیشرفته تر و دامنه لغات بهتر، دانش زبان آلمانی خود را تقویت کنند. 

کتاب Erkundungen

دانلود کتاب سطح B2  از Part 1 و Part 2
دانلود فایلهای صوتی : Audio CD 

لینک های زاپاس : 

دانلود کتاب Part 1 و Part 2
دانلود فایلهای صوتی Audio CD

================================================

کتاب Erkundungen

دانلود کتاب سطح C1 حدود پانصد مگ  part1 و part2 و part3