سری کتاب های آموزش آلمانی Begegnungen برای زبان آموزان. در سه سطح مبتدی تا متوسط طبقه بندی شده است. 

هر یک از فصول هشتگانه کتاب شامل بخش های زیر است: 

  • Themen und Aufgaben
  • Wissenswertes 
  • Übungen zu Wortschatz und Grammatik
  • Rückblick
همچنین خلاصه گرامر هر کتاب در آخرش بصورت خلاصه برای رفرنس آمده است.

کتاب Begegnungen

دانلود کتاب و فایلهای صوتی با حجم 524MB در دو بخش   part 1  و  part 2

دانلود کتاب و فایلهای صوتی A1+ books  (لینکهای زاپاس  rg یا  eu )