برنامه German Flashcards pro  برای موبایلهای اندروید شامل بیش از 1000 لغت در دسته بندی های زیر است: 

 • خانه، خانواده
 • آب و هوا ، سلام احوالپرسی
 • رنگ ها، لباس ها
 • اندازه گیری، اعداد
 • افعال آلمانی
 • قیدها و صفات
 • اعضای بدن
 • میوه ها و نوشیدنی ها 
 • ورزش و تفریح و مسافرت
 • کارهای بانکی 
 • حیوانات 
 • کشورها ...

فلش کارت آلمانی موبایل

دانلود فلش کارت پرو آلمانی با حجم 2.5 مگ

لینک اصلی در google play