کتاب داستان آلمانی Adel und edle Steine برای سطح A2 زبان آلمانی است. یعنی کسانی که حداقل 5 ترم هست که این زبان را میخوانند...

کتاب داستان آلمانی

دانلود از اینجا یا اینجا با حجم 1 مگ