دیکشنری Collins Pro 2010 برای آیفون همراه با بانک 100,000 تایی لغات آلمانی و ترجمه انگلیسی و همچنین امکان صرف افعال آلمانی در زمانهای گوناگون: 

دیکشنری آلمانی آیفون

دانلود دیکشنری آلمانی آیفون از اینجا  یا اینجا با حجم 8 مگ