کتاب داستان Der Tote im See برای سطح A2 زبان آلمانی تهیه شده است که همراه با فایلهای صوتی قابل دریافت است. این نوع کتاب ها اگر همراه با فایل صوتی اش استفاده بشوند، تاثیر خیلی خوبی در تقویت Listening آلمانی شما دارند.

کتاب داستان آلمانی صوتی

مشاهده کتاب بصورت آنلاین

دانلود کتاب داستان Der Tote im See به همراه فایلهای صوتی : 47 مگابایت