کشور اتریش پس از آلمان، بزرگترین کشور آلمانی زبان است و بسیاری از دانشجویان برای ادامه تحصیل به این کشور سفر میکنند. در این راهنما که توسط انتشارات DK تهیه شده است می توانید با بخش های توریستی ، فرهنگی، طبیعی و تاریخی این کشور آشنا شوید. 

راهنمای سفر اتریش

دانلود از اینجا یا اینجا یا اینجا با حجم 38 مگ