کتاب PONS Die große Grammatik Deutsch یکی از کامل ترین مراجع گرامر زبان آلمانی است. در این کتاب که 660 صفحه دارد مطالب طبق دسته بندی های کلی زیر بیان شده است: 

 1. DIE LAUTE UND BUCHSTABEN
 2. DIE LAUTBILDUNG UND AUSSPRACHE
 3. DIE BETONUNG UND INTONATION
 4. DIE SILBEN
 5. DIE WORTBAUSTEINE
 6. DIE WORTBILDUNG
 7. DIE WORTARTEN IM ÜBERBLICK
 8. DIE NOMEN
 9. DIE ARTIKEL
 10. DIE PRONOMEN
 11. DIE ADJEKTIVE
 12. DIE ZAHLADJEKTIVE UND ZAHLWÖRTER
 13. DIE VERBEN
 14. DIE ADVERBIEN
 15. DIE PRÄPOSITIONEN
 16. DIE KONJUNKTIONEN
 17. DIE PARTIKELN
 18. DIE INTERJEKTIONEN UND SATZÄQUIVALENTE
 19. DIE SATZGLIEDER UND DER EINFACHE SATZ
 20. DIE NEBENSÄTZE
 21. DIE VERNEINUNG (NEGATION)
 22. DIE RECHTSCHREIBUNG
 23. DIE ZEICHENSETZUNG

کتاب گرامر آلمانی pons

دانلود با حجم 75 مگابایت