کتاب آموزش گرامر و vocab زبان آلمانی Taschentrainer- Zeichensetzung سعی دارد تا بصورت خلاصه ، گرامر زبان آلمانی را به شما بیاموزد. زبان کتاب آلمانی است و برای سطح A2 تا C1 مناسب است. 

کتاب گرامر آلمانی

دانلود از  embedupload.com یا files.uz