کتاب  در سه سطح A1 و A2 و B1 مجموعه ای از تمرینات گرامر است که می توانید آنها را بصورت جداگانه مورد استفاده قرار دهید. این کتابها، دروس گرامری پایه تا سطح متوسط و نیمه پیشرفته را همراه تمرین به شما می آموزد.

 Grammatik Intensivtrainer دانلود کتاب

 Grammatik Intensivtrainer دانلود سطح A1

===============================================

دانلود Grammatik Intensivtrainer گرامر آلمانی

Grammatik Intensivtrainer دانلود سطح A2 

===============================================

کتاب Grammatik Intensivtrainer دانلود گرامر آلمانی

Grammatik Intensivtrainer دانلود سطح B1 (لینک زاپاس)