این هم  دیکشنری تصویری آلمانی meine allerersten 1000  برای دوست داران این زبان. 

دیکشنری تصویری آلمانی

دانلود باحجم 20 مگ از اینجا یا اینجا