دیکشنری Slovoed Deluxe شامل 170 هزار لغت است و حتی امکان جستجو بر اساس صوت به زبان انگلیسی در این دیکشنری موجود است. 

دیکشنری موبایل

دانلود از اینجا یا اینجا یا اینجا