کتاب گرامر نوین آلمانی (modern german grammar) حدود 470 صفحه است با کیفیت خیلی خوب و شامل دو بخش اصلی . بخش اول گرامر زبان آلمانی را بصورت رفرنس یاد داده است و بخش دوم شامل جملات و عبارات پیچیده ای است که در طول یک مکالمه تخصصی آلمانی نیاز دارید.

کتاب گرامر آلمانی deutch

بخش اول شامل: 

 • انواع حروف و صداها
 • ترتیب جملات (در عبارات دوجمله ای) و ترتیب پس و پیش آمدن صفت و قید و ...
 • حالت فاعلی و مفعولی
 • اسم ها و حروف تعریف
 • ضمیرها
 • انواع زمان ها و فعلهای آلمانی 
 • صفات و قیود آلمانی
 • شکل دهی به افعال و اسم ها و صفات 
 • اصلاحات نوشتاری و نقطه گذاری آلمانی
بخش دوم کتاب با 280 صفحه ، شامل جملات و عباراتی است که در طول یک مکالمه رخ میدهد. اما نه فقط مکالمات روزمره عادی، بلکه مکالمه های پیشرفته:
 • 50 صفحه برای انواع مکالمات معمولی روزمره
 • 60 صفحه درباره نحوه توضیح دادن fact های اطرافمان، اتفاقات ...
 • 50 صفحه درباره بیان علت ها، شرح ماجراهای رخ داده، علل آنها، توانایی های ما...
 • 35 صفحه درباره بیان خواسته ها و آرزو ها و تاسف ها
 • 55 صفحه درباره بیان غم و شادی و رضایت مندی ها و دوست داشته ها و نداشته ها 
 • 25 صفحه درباره روش های استراتژی های پیشبرد مکالمه 

دانلود از اینجا همراه با کتاب تمرینش : 3 مگ