سری صوتی BBC Talk German برای کسانی طراحی شده است که میخواهند در اسرع وقت زبان آلمانی را یادبگیرند و مکالمه روزمره ای داشته باشند. اگر به کشور آلمانی زبانی مسافرت دارید و وفت کافی ندارید، این سری آموزشی به روش نصرت ، مکالمه آلمانی را در اسرع وقت به شما می آموزد.

آموزش آلمانی صوتی

  دانلود قسمت اول با حجم 55.3    دانلود قسمت دوم با حجم 60.2
 همچنین  دانلود از طریق این تورنت یا این تورنت   115 مگابایت