کتاب و فایلهای صوتی Improve Your German به شما کمک میکنند تا از سطح مبتدی وارد سطح متوسط شوید. 

فایل صوتی زبان آلمانی

در این کتاب می آموزید که :

  • درباره خود و دیگران صحبت کنید. جملات سوالی قویتر بسازید.
  • در مورد اوضاع روزانه کار و زندگی بحث کنید. از افعال جداشونده و جدا نشونده و زمان حال ساده استفاده کنید.
  • درباره زمان گذشته صحبت کنید. گذشته ساده و حال کامل را یاد می گیرید. و همچنین افعال بی قاعده آلمانی .
  • در مورد مشاغل صحبت کنید و conjunction ها و punctuation خود را تقویت کنید.
  • در مورد ورزش و سلامت صحبت کنید و افعال modal و صفات ملکی را کار کنید. 
  • در مورد سفر صحبت می کنید، درخواست های مودبانه در گرامر زبان را میآموزید ، طرز آدرس دادن در برلین را یاد می گیرید ...
  • جملات مرتبط با داوری کردن را یاد می گیرید. مقایسه کردن در عبارات و بازگو کردن حرف دیگران را در گرامر می آموزید.
  • با صحبت درباره محیط زیست خود، استفاده از زمان های passive و شرطی را یاد می گیرید.
  • صحبت درباره روزنامه ها، اقتصاد و تجارت که به شما استفاده از relative clauses را یاد می دهد. 
دانلود کتاب با حجم 30 مگابایت

دانلود فایل صوتی (دیسک1 و دیسک2)