کتاب German Grammar Drills یک کتاب انگلیسی درباره گرامر زبان آلمانی است. در این کتاب میخوانید : 

کتاب گرامر آلمانی grammar drills

 • آموزش جنس مذکر یا مونث لغات 
 • ضمائر آلمانی 
 • جمع بستن لغات 
 • حالت فاعلی
 • حالت مفعولی ( با واسطه یا بی واسطه)
 • حالت ملکی 
 • کاربرد لغات Der و Ein 
 • صفات در زبان آلمانی 
 • اعلال های زبان
 • سوالی سازی
 • زمان حال ساده در آلمانی 
 • زمان گذشته در آلمانی 
 • زمان حال کامل و گذشته کامل
 • زمان آلمانی 
 • حالت امری
 • ضمائر انعکاسی
 • پیشوندها  برای ساخت افعال جالب تر 
 • اعداد و روزها و ماه ها و تقویم ...
 • مصدرهای دوبل و افعال کمکی
 • صرف افعال آلمانی 
 • ضمائر نسبی
 • ضمائر مقایسه ای
 • افعال مجهول در زبان آلمانی 
 • جملات شرطی آلمانی
 • عبارات مصدری 
 • به همراه تمارین کافی + جواب تمرینات 

 

دانلود کتاب از اینجا یا اینجا با حجم 1 مگ