کتاب آموزش vocabulary آلمانی از سری Practice Makes Perfect شامل 20 فصل در آموزش لفات آلمانی است. هر فصل به یک موضوع و لغات مرتبط با آن می پردازد. مثلا یک فصل درباره خانواده است، یکی درباره حیوانات، یکی درباره ورزش، یکی آموزش و پروروش ، سفر ، تفریحات ، تاریخ ، جغرافی، غذاها و نوشیدنی ها و .... 

 

آموزش زبان آلمانی vocabulary

دانلود از اینجا یا از اینجا