در این کتاب شما می آموزید که چگونه  جملات خیلی ساده و کم کم جملات پیچیده را بسازید و سرهم کنید. در این کتاب تعداد خیلی زیادی تمرین writing  آلمانی (Schreibübungen) وجود دارد. 

دانلود کتاب گرامر آلمانی

دانلود از اینجا یا از اینجا  دو مگابایت

نسخه فرانسوی این کتاب را هم از اینجا دانلود کنید