در بخش اول کتاب yellow book of 555 GERMAN Verbs کلیه افعال و زمان های آلمانی بطور مفصل براتون آموزش داده شده است. فقط کافیه یکمی حوصله داشته باشید و عین بچه آدم بشینید بخونیدش . یا می تونید فقط جاهایی رو که باهاش مشکل دارید بخونید. 

در بخش دوم کتاب : 555 فعل آلمانی بطور کامل براتون در کلیه زمان ها صرف شده است. 

در بخش سوم جدول دیکشنری مانندی از افعال انگلیسی و معادل آلمانی آنها قرار داده شده است. همچنین افعال بی قاعده آلمانی هم جداگانه لیست شده اند ... 

کتاب افعال آلمانی

دانلود از اینجا یا از اینجا  با حجم 9 مگ