کتاب آموزش صرف افعال زبان آلمانی در کلیه زبان ها همراه با لیست کاملی از افعال ، معنی انگلیسی، پیشوندها و تمارین موردنیاز برای شما.

German verb tenses

آموزش افعال زبان آلمانی

کتاب اکثر افعال آلمانی را بطور کامل صرف کرده است. افعال :

  • در present tense
  • future tense
  • past tense 
  • reflexive verbs
  • infinitives
  • passive 
  • subjonctive
  • conditional
دانلود فایل با حجم 1 مگابایت  (لینک زاپاس)