سری Assimil German With Ease شامل یکصد فایل صوتی آموزش زبان آلمانی است که در طول مدت 5 ماه مکالمه ی شما رو از صفر راه می اندازه . در حدی که بتونید با یک آلمانی زبان صحبت کنید. (حالا نه در مورد منابع نفتی خلیج مکزیک، اما موارد روزمره رو یاد میگیرید)

آموزش آلمانی فایلهای صوتی

  دانلود از این تورنت یا این تورنت با حجم 170 مگابایت